Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och vi vill vara öppna och transparenta om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-post, adress, bilder och uttalanden. Vi sparar personlig information i olika register beroende på din och vår relation. Våra olika register är baserade på om du är kund, leverantör, personal eller eventuellt kommande anställd.

Varför vi gör det

Vi samlar in personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och för att göra våra relationer ännu bättre.

Vilka personuppgifter vi sparar

Vi sparar bara den information du delar med oss och som är relevant för att ha bra kommunikation mellan Yabie Enterprise och dig.

Laglig grund

Vi följer lagarna när vi sparar personuppgifter. Om vi behöver mer info, kommer vi att fråga dig. Du har alltid rätt att be oss ta bort dina uppgifter om du vill.

Hur länge sparar vi
dina personuppgifter

Du kan alltid be oss ta bort dina uppgifter. Om du inte ber om det, sparar vi dem enligt följande:

  • Så länge du eller ditt företag är kund eller leverantör till oss.
  • Om du slutar vara kund eller leverantör kommer dina personuppgifter raderas ett år efter det att detta registrerats i vårt system.
  • Om du skickar in en arbetsansökan sparar vi den i två år från det att den kom till oss.

Dela dina personuppgifter

Enda gången vi aktivt delar dina personuppgifter till tredje part är om du har önskemål att ange dig som kontaktperson vid direktleverans från vår leverantör.

Kontaktinformation till
personuppgiftsansvarig

Cash IT AB
Tullhusgatan 1A
652 26 Karlstad
010-4578100
info@yabieenterprise.se
Org. nr: 556575-5716

Om du har frågor eller behöver mer information om dina uppgifter, kontakta oss. Om du har klagomål, kan du prata med Integritetsskyddsmyndigheten. Vi är här för dig! Vi ser till att din upplevelse är personlig och trygg!